MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen

Velkommen til Fladsåskolen


Her er en række praktiske oplysninger om skolen
 
Kontaktoplysninger
Fladsåskolen består af to afdelinger - afd. Korskilde og afd. Mogenstrup.
 
Fladsåskolen afd. Korskilde
Korskildevej 2A, Brøderup
4733 Tappernøje
Kontor: 55888400
 

Fladsåskolen afd. Mogenstrup
Mogenstrup Parkvej 10A, Mogenstrup
4700 Næstved
Kontor: 55888400
 

Ringetider
På  afd. Korskilde begynder skoledagen kl. 07.55 og slutter henholdsvis kl. 13.55 eller 14.55.
På afd. Mogenstrup begynder skoledagen kl. 08.10 og slutter henholdsvis kl. 14.10 eller 15.10.
 
Ledelsesstruktur
Ledelsesstruktur og ansvarsområder:
Bo Hauge Laursen: Distriktsskoleleder
Søren Holm Christensen: Administrativ leder

Thomas Christensen: Daglig leder 0.-3 klasse afd. Mogenstrup og SFO afdelingsleder afd. Mogenstrup
Andreas Nielsen: Daglig leder 4.-6. klasse afd. Mogenstrup
Maria Røndbjerg-Christensen: Daglig leder 7.-9. klasse afd. Mogenstrup
Ole Rommelhoff: Daglig leder 0.-6. klasse afd. Korskilde
Louise Servé Mujkanovic: SFO afdelingsleder på afd. Korskilde

 
Ledelsesstrukturen betyder i praksis, at det er de daglige leder, der har ansvaret for den daglige drift både i forhold til lærere og pædagoger, men også i forhold til elever og forældre.
Det vil sige, at har man som forældre brug for at kontakte ledelsen i forbindelse med ens barns skolegang, så skal man kontakte den daglige leder, der har ansvaret for den aktuelle afdeling. Dette foregår på Aula.
 
Lektionstimetal  
Det ugentlige timetal er 30 timer for 0.-3. klasse, 33 timer for 4.-6. klasse og 35 timer for 7.-9. klasse.
Fordelingen på de enkelte dage er:
0.-3. klasse  -  5 dage fra 1. til 6. lektion
4.-6. klasse  -  2 dage fra 1. til 6. lektion og 3 dage fra 1. til 7. lektion
7.-9. klasse  -  5 dage fra 1. til 7. lektion