MENU
Aula_close Layer 1

SFO

SFO på Fladsåskolen

Fladsåskolens SFO består af to afdelinger, som ligger i tilknytning til resten af skolen på henholdsvis afd. Korskilde og afd. Mogenstrup.

Udgangspunktet for SFO’en er fortsat, at være to selvstændige SFO-afdelinger i hverdagen, hvor børn vil møde kendte voksne hver dag. Kun i ferieordningen vil SFO personalet fra afd. Korskilde være at finde i SFO'en på afd. Mogenstrup, hvilket vi ser som en klar fordel for børnene.

 

Generelle informationer:

Alle børn fra børnehaveklasse til 3. klasse kan benytte SFO-tilbuddet. Næstved Kommunes pladsanvisning står for alle ind- og udmeldinger.

 

Åbningstid i SFO på skoledage:

 

Førskolebørn

Mandag – torsdag fra kl. 6.30 til 17.00.

Fredag fra kl. 6.30 til kl. 16.00.

 

SFO 1 – indmeldte børn fra 0-3 årgang:

Morgenåbning mandag - fredag kl. 6.30 til undervisningen starter.

Mandag-torsdag åbent efter skoletid til kl. 17.00.

Fredag åbent efter skoletid til kl. 16.00.

 

SFO 2 – indmeldte børn fra 4-6 årgang:

Har man brug for morgenåbning som SFO 2 barn, kan dette tilkøbes via. Næstved Kommunes pladsanvisning eller på Borger.dk. Tidspunktet for morgenåbningen følger således SFO 1.

Mandag-torsdag åbent efter skoletid til kl. 17.00.

Fredag åbent efter skoletid til kl. 16.00.

 

Ferielukning:

På Næstved Kommunes hjemmeside kan du altid orienterer dig om, hvilke lukkedage SFO’en har, samt hvor der tilbydes ferieordning. Lokalt har vi ferieordning på afd. Mogenstrup, hvor der er åbent mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 17.00 og fredag fra 6.30 til kl. 16.00. 

I forbindelse med SFO’ens lukkedage vil der via Tabulex, blive sendt tilmeldingsseddel ud.

 

Tabulex:

  • Tabulex SFO Børn er en registrerings- og kommunikationsløsning til personale og forældre, som benyttes på begge SFO’afdelinger.
  • Tabulex kan hjælpe med at holde styr på børnene
    Barnet registrere sig som ’ankommet’ i SFO’en. Forældrene kan se på mobilen, om barnet er tjekket ind i SFO’en, oprette eller ændre bør­nenes aftaler, give besked om sygdom eller fridag, finde telefonnumre og adresser på andre børn i institutionen, såfremt der er givet tilladelse fra forældrene.
  • Tabulex opdateres løbende, så forældrene kan sende beskeder og SMS’er hvor SFO’en får informationen med det samme. Forældrene kan på den måde sende en SMS til systemet med beskeder om, hvornår bar­net bliver hentet eller at barnet selv må gå hjem. Forældre kan tilmelde sig sms-service hvor der gives besked, når barnet forlader SFO’en.
  • Når dit barn starter op i førskoleordningen eller i SFO’en, vil i får mere information og vejledning i brugen af systemet.

Vi opfordrer alle til at ringe til SFO’en, så lidt som muligt i åbningstiden, da hvert opkald tager tid fra personalets arbejde og interaktion med børnene. Derfor opfordrer vi til, at planlægge og registrere aftaler i tabulex i god tid.  

 

Tøj og skiftetøj

Vi forventer, at børnene altid er praktisk påklædt, og altid har skiftetøj, sutsko, regntøj og gummistøvler i garderoben.

 

Hvis der medbringes private ting som legetøj etc.

Effekter medbringes på eget ansvar. Fladsåskolens SFO hæfter ikke for bortkomne/stjålne/ eller ødelagte effekter.

Mobiltelefoner er ikke tilladte i SFO-tiden.

 

 

Legeaftaler

Skal børnene med hinanden hjem efter skole/SFO, skal der være lavet en legeaftale. Legeaftaler skal laves hjemme fra, så SFO’ens personale kan se hvilke aftaler der er lavet via Tabulex.

 

 

Børnemøder og demokrati

Fladsåskolens SFO afholder børnemøder løbende gennem året. Det vil fremgå af aktivitetsplanen for hver afdeling hvornår børnemøderne afvikles.

Børnemøderne afholdes i børnenes skoleklasse lige efter skoletid, hvor der bl.a. vil være en snak om ugen, der er gået, den kommende uges aktiviteter, ønsker til SFO-aktiviteter, ønsker til indkøb af diverse SFO materialer samt eventuelle problemstillinger mm.

Når der afvikles børnemøder er det også med udgangspunk i, at vi gerne vil give børnene en oplevelse af medbestemmelse, medansvar, medejerskab og ligeværdighed. Der udarbejdes en dagsorden til mødet, som vil blive gennemgået fra mødets start. Vi sætter fokus på den gode dialog og skal der besluttes noget i fællesskab er, kompromisser, forhandlinger og saglig argumentation i fokus.

Børnene skal i al enkelhed udvikle deres kompetencer, så de er i stand til at få medbestemmelse og indflydelse på eget liv, og samtidig opleve sig selv som en del af fællesskabet.