MENU
Aula_close Layer 1

Specialtilbud

Specialklasser


Målgruppen er børn, der har behov for en omfattende undervisningsdifferentiering og special-pædagogisk bistand. Der er specialklasser på begge afdelinger.
Eleverne i specialklasserne på Fladsåskolen, er børn med generelle eller specifikke indlærings-vanskeligheder. Eleverne kan have forskellige kombinationer af koncentrations-, adfærds- og
13
indlæringsproblemer, tidlig tilknytningsforstyrrelse og/eller massive sociale og emotionelle vanskeligheder eller kontakt- og funktionsforstyrrelser.
Elevgruppen i specialklasserne er karakteriseret ved, at den har behov for stærk undervisningsdifferentiering i en fast struktur med tydelige normer og krav samt stor forudsigelighed af skoledagens opbygning.


Formål for specialklasserne
Eleverne skal gennem den individuelt tilrettelagte undervisning tilegne sig sociale og faglige kompetencer således, at de opnår størst mulig grad af selvstændighed og dermed lærer at indgå og deltage i almene sociale sammenhænge.
Det betyder:
• At etablere rammer, der kan udvikle den enkelte elevs faglige, sociale og personlige potentialer.
• At styrke den enkelte elevs faglige kompetencer, så eleven bliver så dygtig som muligt og på sigt kan honorere kravene ved folkeskolens afgangsprøve.
• At sikre den enkelte elev et skoletilbud, hvor eleven bliver passende udfordret i et miljø med en høj grad af differentiering.
• At øge elevens glæde ved at gå i skole.
• At styrke elevens tro på sig selv.
• At give den enkelte elev ”værktøjer” til at navigere i fællesskabet på en hensigtsmæssig måde.